Hizmetlerimiz


  • PLANLAMA  • KOORDİNASYON


  • İNŞAAT

  • TEKNİK DESTEK


PROJE BELİRLEME, ON YATIRIM ETUTLERI, TEKNO EKONOMİK FİZİBİLİTE VE DEĞERLEME, PROJE YAKLAŞIMIMimari tasarım, Yapısal tasarım, Mekanik tasarım, Elektrik tasarım, Altyapı tasarımı, Yangınla mücadele tasarımı, İç mimari tasarımYapım Yüklenimi, Yapım Yönetimi, Şantiye Koordinasyonu, İş Güvenliği ve iş Sağlığı, Kalite Kontrol, Kalite Güvence


Mekanik sistem sertifikasyonları, Elektrik sertifikasyonları, Kullanıcı yönergeleri, Eğitim
© 2014 - 2019 - BONZET. Site tasarım ve yayın Veboon